bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Piątek, 19 Sierpnia 2022, 13:33   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Dostęp do informacji publicznej


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) o dostępie do informacji publicznej stanowi, że każda informacja o sprawach publicznych jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu przez podmioty wykonujące zadania publiczne.

Dostęp do tej informacji przysługuje każdemu na podstawie prawa do informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w niektórych przypadkach dotyczących m.in. informacji niejawnych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prywatności osoby fizycznej lub przedsiębiorcy.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej – w tym informacji przetworzonej
  • wglądu do dokumentów urzędowych
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Udostępnienie informacji publicznej następuje m.in.w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
  • udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej
  • wstępu na posiedzenia kolegialne organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
  • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością wskazanego przetworzenia informacji. Wówczas  opłatę pobiera się w wysokości odpowiadającej tym dodatkowym kosztom.


Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Informacja publiczna, która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego;

  • wniosek nie wymaga uzasadniania
  • jeżeli informacja może być niezwłocznie udostępniona wówczas jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.Czas wytworzenia: 2008-06-17 10:33:55
Wytworzone przez: Barbara Krawiec
E-mail: barbara.krawiec@szczecin.rzgw.gov.pl
Czas udostępnienia: 2008-06-17 10:33:55
Udostępnione przez: Krzysztof Iwan
E-mail: krzysztof.iwan@szczecin.rzgw.gov.pl