bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Sobota, 24 Marzec 2018, 09:11   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Przyjmowanie i załatwianie spraw


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie działa w siedzibie przy ul. Tama Pomorzańska 13A w Szczecinie.
Dane teleadresowe:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel. 91 44-11-200
fax 91 44-11-300
e-mail: sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl
Centrum operacyjne tel. 91 44-11-301

W strukturze organizacyjnej RZGW w Szczecinie działają cztery jednostki terenowe - Nadzory Wodne:

  1. Nadzór Wodny Szczecin, ul. Szlamowa 4a, 70-746 Szczecin; tel. 91 460-92-95
  2. Nadzór Wodny Widuchowa, ul. Bulwary Rybackie 1, 74-120 Widuchowa; tel. 91 416-72-37
  3. Nadzór Wodny Gozdowice, 74-505 Mieszkowice; tel. 91 414-53-84
  4. Nadzór Wodny Słubice, ul.1-go Maja 35, 69-100 Słubice; tel. 95 758-27-22

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.).

Ponadto stosuje się Instrukcję Kancelaryjną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 24/2008 Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 25.04.2008 r.

Organem sprawującym nadzór nad działalnością regionalnego zarządu oraz jednostką, do której należy kierować odwołania jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Gzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Sposób załatwiania spraw w RZGW w Szczecinie przedstawiono na stronie www.szczecin.rzgw.gov.pl

Czas pracy administracji od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku. Soboty są dniami wolnymi od pracy.


W sytuacjach wyjątkowych tj. podczas akcji lodołamania lub akcji przeciwpowodziowej, bez względu na dzień tygodnia dyżur pełni Wydział Śródlądowych Dróg Wodnych, gdzie pod numerami telefonu 91 44-11-301, 91 44-11-256 oraz 91 44-11-257 można uzyskać informacje o aktualnym stanie wody i głębokościach tranzytowych. W zależności od stopnia zagrożenia dyżury pełnione są przez całą dobę.


W siedzibie przy ul. Tama Pomorzańska 13A urzędują:

p.o. Dyrektora - mgr inż. Łukasz Kolanda
p.o. Z-ca dyrektora - mgr inż. Alicja Michałowska
p.o. Z-ca dyrektora - mgr inż. Bogdan Zakrzewski
Główna Księgowa - mgr Jolanta Bukowska
kontakt:
sekretariat: tel. 91 44-11-200
fax: 91 44-11-300

Pracownicy urzędujący w siedzibie przy ul. Tama Pomorzańska 13A oraz kierownicy poszczególnych nadzorów wodnych:
<
Imię i nazwisko Komórki organizacyjne Stanowisko E-mail i telefon
Katarzyna Latocha Sekretariat i Kancelaria Sekretarz Kierownika Urzędu katarzyna.latocha@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-200
Jolanta Bachan Sekretariat i Kancelaria Starszy Referent jolanta.bachan@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-205
Stefan Iwicki Wydział Śródlądowych Dróg Wodnych Kierownik stefan.iwicki@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-255
Mateusz Zagata Wydział Śródlądowych Dróg Wodnych Specjalista mateusz.zagata@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-256
Michał Zaorski Wydział Śródlądowych Dróg Wodnych Specjalista michal.zaorski@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-257
Adam Łazarów Stanowisko ds. Współpracy na Wodach Granicznych Starszy Specjalista adam.lazarow@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-253
Grażyna Barańska Wydział Utrzymania Wód

Kierownik

grazyna.baranska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-260
Magdalena Kołtun Wydział Utrzymania Wód Specjalista magdalena.koltun@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-259
Leszek Chojnacki Wydział Utrzymania Wód Starszy Specjalista leszek.chojnacki@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-262
Wioletta Budzyła Wydział Utrzymania Wód Specjalista wioletta.budzyla@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-290
Bartłomiej Grocholewski Wydział Utrzymania Wód Specjalista bartłomiej.grocholewski@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-291
Agnieszka Dynia Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły Kierownik agnieszka.dynia@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-261
Bożena Kosińska Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły/Stanowisko ds. Funduszy Europejskich Z-ca Kierownika/Starszy Specjalista bozena.kosinska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-294
Elwira Witek Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły Starszy Specjalisa elwira.witek@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-258
Małgorzata Piotrowska Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły Specjalista malgorzata.piotrowska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-244
Katarzyna Kreft Wydział Finansowo-Księgowy/ Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły Z-ca Głównego Księgowego/Główny Specjalista katarzyna.kreft@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-215
Ewa Kraszewska-Wieczorek Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej Kierownik ewa.wieczorek@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-248
Małgorzata Pluta Zespół ds. Uzgodnień i Planowania Ochrony Przeciwpowodziowej Główny Specjalista malgorzata.pluta@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-280
Magdalena Jach Zespół ds. Uzgodnień i Planowania Ochrony Przeciwpowodziowej Specjalista magdalena.jach@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-247
Aleksandra Winiarska Zespół ds. Uzgodnień i Planowania Ochrony Przeciwpowodziowej Starszy Specjalista aleksandra.winiarska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-246
Ilona Rybus Zespół ds. Uzgodnień i Planowania Ochrony Przeciwpowodziowej Starszy Specjalista ilona.rybus@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-284
Marianna Uciekałek Zespół ds. Uzgodnień i Planowania Ochrony Pzeciwpowodziowej Specjalista marianna.uciekalek@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-286
Aleksander Augustis Zespół ds. Informacyjno-Operacyjnych Ochrony Przeciwpowodziowej Starszy Specjalista aleksander.augustis@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-243
Alicja Michałowska Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi p.o. Zastępca dyrektora alicja.michalowska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-200
Zbigniew Mroziński Wydział Zasobów i Korzystania z Wód Powierzchniowych Główny Specjalista zbigniew.mrozinski@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-237
Elżbieta Noczyńska Wydział Zasobów i Korzystania z Wód Powierzchniowych p.o. Kierownik elzbieta.noczynska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-221
Małgorzata Buszowska Wydział Zasobów i Korzystania z Wód Powierzchniowych Starszy Specjalista malgorzata.buszowska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-225
Agnieszka Różyło Wydział Zasobów i Korzystania z Wód Powierzchniowych Starszy Specjalista agnieszka.rozylo@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-223
Emilia Borzyszkowska Wydział Zasobów i Korzystania z Wód Powierzchniowych Specjalista emilia.borzyszkowsska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-224
Paweł Przybylski Wydział Gospodarki Rybackiej Kierownik pawel.przybylski@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-219
Szymon Sroczyński Wydział Gospodarki Rybackiej Specjalista szymon.sroczynski@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-220
Justyna Janik Wydział Ochrony Wód Kierownik justyna.janik@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-216
Joanna Miluch Wydział Ochrony Wód Główny Specjista joanna.miluch@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-217
Elwira Kokosińska Wydział Ochrony Wód Starszy Specjalista elwira.kokosinska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-297
Agnieszka Pszczółkowska Wydział Ochrony Wód Starszy Specjalista agnieszka.pszczolkowska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-218
Krzysztof Iwan

Wydział Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego

Zespół ds. Informatyki

Kierownik krzysztof.iwan@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-211
Tomasz Zawadzki Wydział Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego Główny Specjalista tomasz.zawadzki@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-213
Ewa Wołk Wydział Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego Starszy Specjalista ewa.wolk@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-212
Katarzyna Sroka Wydział Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego Starszy Specjalista katarzyna.sroka@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-214
Andrzej Łuczak Zespół ds. Informatyki Informatyk andrzej.luczak@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-279
Maria Jutrzenka -Trzebiatowska Wydział Planowania Gospodarowania Wodami Kierownik marta.trzebiatowska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-236
Renata Kowalska Wydział Planowania Gospodarowania Wodami Starszy Specjalista renata.kowalska@szczecin.rzgw.gov.pl
0-91 44-11-278
Anna Durka Wydział Planowania Gospodarowania Wodami Starszy Specjalista anna.durka@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-235
Ewelina Kościelniak Wydział Planowania Gospodarowania Wodami Starszy Specjalista ewelina.koscielniak@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-233
Agata Świerczyńska Wydział Planowania Gospodarowania Wodami Starszy Specjalista agata.swierczynska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-233
Krystyna Bernacka Wydział Zasobów i Korzystania z Wód Podziemnych Kierownik krystyna.bernacka@szczecin.rzgw.gov.pl
0-91 44-11-230
Katarzyna Więch Wydział Zasobów i Korzystania z Wód Podziemnych Starszy Specjalista katarzyna.wiech@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-228
Aleksandra Laska Wydział Zasobów i Korzystania z Wód Podziemnych Starszy Specjalista aleksandra.laska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-229
Wiesława Murawska Wydział Zasobów i Korzystania z Wód Podziemnych Starszy Specjalista wieslawa.murawska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-289
Paulina Wojtasiuk Wydział Zasobów i Korzystania z Wód Podziemnych Specjalista paulina.wojtasiuk@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-227
Renata Choduń Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami Kierownik renata.chodun@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-238
Dorota Libront Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami Główny Specjalista dorota.libront@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-285
Magdalena Wawer Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami Starszy Specjalista magdalena.wawer@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-239
Marcin Szuchalski Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami Starszy Specjalista marcin.szuchalski@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-239
Tadeusz Toczyński Wydział Administracyjno - Techniczny Kierownik tadeusz.toczynski@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-264
Anna Zamojska Wydział Administracyjno - Techniczny Starszy Specjalista anna.zamojska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-210
Magdalena Gryczka Wydział Administracyjno - Techniczny Starszy Specjalista magdalena.gryczka@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-270
Jolanta Podemska Zespół ds. Majątku Skarbu Państwa Starszy Specjalista jolanta.podemska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-263
Magdalena Trocka Zespół ds. Pracowniczych i Socjalnych Kierownik magdalena.trocka@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-251
Lucyna Kwoszcz Wydział Organizacyjno-Prawny Kierownik lucyna.kwoszcz@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-240
Paweł Iwan Wydział Organizacyjno-Prawny Radca prawny pawel.iwan@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-208
Edyta Przybylska Wydział Organizacyjno-Prawny Starszy Specjalista edyta.przybylska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-207
Jadwiga Weber Wydział Organizacyjno-Prawny Główny Specjalista jadwiga.weber@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-232
Natalia Będzak-Kozak Wydział Organizacyjno-Prawny Referent prawny natalia.bedzak@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-299
Marlena Ballak Wydział Organizacyjno-Prawny Referent prawny marlena.ballak@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-296
Bianka Olszewska Wydział Organizacyjno - Prawny Referent prawny bianka.olszewska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-299
Piotr Berent Stanowisko ds. BHP i P.Poż Specjalista piotr.berent@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-242
Jadwiga Semer Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Główny Specjalista jadwiga.semer@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-241
Maciej Leszczyński Zespół ds. Zamówień Publicznych Starszy Specjalista maciej.leszczynski@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-281
Piotr Wiśniewski Zespół ds. Zamówień Publicznych Specjalista piotr.wisniewski@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-222
Jolanta Bukowska Główna Księgowa Główna Księgowa jolanta.bukowska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-204
Katarzyna Kreft Wydział Finansowo-Księgowy/ Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły Z-ca Głównego Księgowego/Główny Specjalista katarzyna.kreft@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-215
Marzenna Czaplicka Wydział Finansowo-Księgowy Samodzielna Księgowa marzena.czaplicka@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-266
Mariola Gmerek Wydział Finansowo-Księgowy Starsza Księgowa mariola.gmerek@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-267
Małgorzata Jeszke Wydział Finansowo-Księgowy Starsza Księgowa malgorzata.jeszke@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-274
Paulina Erlichowska Stanowisko ds. Płacowo - Kadrowych Specjalista ds. płacowo-kadrowych paulina.erlichowska@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-268
Beata Weiss Stanowisko ds. Planowania i Analiz Finansowych Starszy Specjalista beata.weiss@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-269
Krzysztof Pałka Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Pełnomocnik krzysztof.palka@szczecin.rzgw.gov.pl
91 44-11-273
Nazwa i adres Nadzoru Wodnego Imię i nazwisko kierownika Telefony E-mail
Nadzór Wodny Szczecin
ul. Szlamowa 4 a
70-746 Szczecin
Paweł Przewoźny 91 460-92-95
91 460-84-94
kom. 694 40 37 25
nwszczecin@szczecin.rzgw.gov.pl
Nadzór Wodny Widuchowa
ul. Bulwary Rybackie 1
74-120 Widuchowa
Tadeusz Krajewski 91 416-72-37
91 416-79-48
kom. 694 40 37 24
nwwiduchowa@szczecin.rzgw.gov.pl
Nadzór Wodny Gozdowice
74-505 Mieszkowice
Bartosz Caban 91 414-53-84
91 402-13-24
kom. 694 40 37 30
nwgozdowice@szczecin.rzgw.gov.pl
Nadzór Wodny Słubice
ul. 1-go Maja 35
69-100 Słubice
Kasper Jędrzychowski 95 758-27-22
kom. 694 40 37 26
nwslubice@szczecin.rzgw.gov.plCzas wytworzenia: 2017-08-07 09:57:00
Wytworzone przez: Edyta Przybylska
E-mail: edyta.przybylska@szczecin.rzgw.gov.pl
Czas udostępnienia: 2017-08-07 09:58:00
Udostępnione przez: Edyta Przybylska
E-mail: edyta.przybylska@szczecin.rzgw.gov.pl