bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Piątek, 19 Sierpnia 2022, 12:10   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Księgi wodne


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie aktualnie w swoich zasobach archiwalnych posiada księgi wodne przekazane zgodnie z obowiązującym wówczas art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001.115.1225) przez wojewodów właściwych terytorialnie dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (obszar działania RZGW w  Szczecinie) to znaczy: lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Przekazane księgi wodne (prowadzone przez wojewodów do końca 2001 r.) prowadzone były zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie ksiąg wodnych i katastru gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 19, poz. 83) wydanym na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 30 grudnia 1978 r. Nr 174 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i jednolitych wzorów ksiąg wodnych wydanego w porozumieniu z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Treść ksiąg wodnych zgodnie z obowiązującym wówczas art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001.115.1225), została uwzględniona, podobnie jak treść istniejącego w dniu wejścia w życie ustawy katastru gospodarki wodnej - w prowadzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie stosownie do art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) - katastrze wodnym regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Archiwum, w którym znajdują się wszystkie przekazane przez wojewodów księgi wodne znajduje się w siedzibie Pionu Zasobów Wodnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, mieszczącym się przy ul. Tama Pomorzańska 13 A w Szczecinie.

Wykaz ksiąg wodnych znajdujących się w archiwach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pdf)

Z w/w zasobów archiwalnych można skorzystać w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Przekazane księgi wodne nie zawierają zbioru dokumentów (za wyjątkiem uwierzytelnionych kopii pozwoleń wodnoprawnych z właściwej obszarowo dla naszego Zarządu - części województwa lubuskiego).

Wszyscy trzej wojewodowie przekazali Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w całości księgi wodne dotyczące spółek wodnych wraz z dokumentacją dotyczącą tych spółek. Niewielka część spółek wodnych nie posiada dokumentacji będącej podstawą wpisu do księgi wodnej.

Szczegółowych informacji na temat archiwum dotyczącego ksiąg wodnych będących w zasobach RZGW w Szczecinie udziela pani Ewa Wołk - tel. 91 44-11-212.Czas wytworzenia: 2003-06-30 15:31:01
Wytworzone przez: Ewa Wołk
E-mail: ewa.wolk@szczecin.rzgw.gov.pl
Czas udostępnienia: 2009-01-14 08:10:00
Udostępnione przez: Krzysztof Iwan
E-mail: krzysztof.iwan@szczecin.rzgw.gov.pl