bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Piątek, 19 Sierpnia 2022, 13:01   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Pozwolenia wodnoprawne


Archiwum Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawiera wszystkie pozwolenia wodnoprawne na przesyły wody oraz na wykonywanie urządzeń zabezpieczających przed powodzią wraz z dokumentacją,  w oparciu o którą zostały wydane przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie na podstawie:

- § 7 pkt. 1 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 1 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej (M.P. nr 6, poz. 38) obowiązującego do dnia 31.12.1999 r.
- § 5 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie organizacji i zakresu działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej obowiązującego od dnia 01.01.2000 r. do dnia 31.12.2001 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 1180).

W/w. przepisami powierzono dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na przesyły wody oraz na wykonywanie urządzeń zabezpieczających przed powodzią. Obowiązek taki Dyrektorzy RZGW realizowali w latach: 1991 - 2001.

Wykaz pozwoleń wodnoprawnych na przesyły wody oraz na wykonywanie urządzeń zabezpieczających przed powodzią (pdf)

Archiwum, w którym znajdują się w/w. dokumenty znajduje się w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie się przy ul. Tama Pomorzańska 13 A w Szczecinie.

Z w/w. zasobów archiwalnych można skorzystać w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowych informacji na temat archiwum dotyczącego wydanych pozwoleń wodnoprawnych udziela pani Ewa Wołk - tel. 91 44-11-212; e-mail: ewa.wolk@szczecin.rzgw.gov.plCzas wytworzenia: 2008-06-30 15:31:01
Wytworzone przez: Barbara Krawiec
E-mail: barbara.krawiec@szczecin.rzgw.gov.pl
Czas udostępnienia: 2009-01-14 09:15:00
Udostępnione przez: Krzysztof Iwan
E-mail: krzysztof.iwan@szczecin.rzgw.gov.pl