bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Piątek, 19 Sierpnia 2022, 12:19   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Hydrograficzny obszar działania


Hydrograficzny obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ücker

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz 878) utworzono siedem regionalnych zarządów gospodarki wodnej:

1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku,
2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z siedzibą w Krakowie,
3) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu,
4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie,
5) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie,
6) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu,
7) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach.

oraz ustalono przebieg granic obszarów dorzeczy i podzielono je na regiony wodne:

1) Obszar dorzecza Wisły: 2) Obszar dorzecza Odry:
a) region wodny Małej Wisły,
b) region wodny Górnej Wisły,
c) region wodny Środkowej Wisły,
d) region wodny Dolnej Wisły.
a) region wodny Górnej Odry,
b) region wodny Środkowej Odry,
c) region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,
d) region wodny Warty.
3) Obszar dorzecza Dniestru 4) Obszar dorzecza Dunaju
a) region wodny Dniestru a) region wodny Czarnej Orawy
b) region wodny Czadeczki
c) region wodny Morawy
5) Obszar dorzecza Jarft 6) Obszar dorzecza Łaby
a) region wodny Jarft a) region wodny Izery
b) region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa)
c) region wodny Metuje
d) region wodny Orlicy
7) Obszar dorzecza Niemna 8) Obszar dorzecza Pregoły
a) region wodny Niemna a) region wodny Łyny i Węgorapy
9) Obszar dorzecza Świeżej 10) Obszar dorzecza Ücker
a) region wodny Świeżej a) region wodny Ücker


Zarządzeniem Nr 36 Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 20013 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Minister Środowiska nadał Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie statut, stanowiący załącznik do w/w zarządzenia.
W statucie tym określono, że obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie obejmuje dorzecze Odry - region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ücker.

Podział Polski na obszary dorzeczy i regiony wodne:
- obszary dorzeczy (kliknij)
- regiony wodne (kliknij)

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego obejmuje:

dorzecze Odry od ujścia do niej rzeki Nysy Łużyckiej w km 542,4 do ujścia Odry wraz z Zalewem Szczecińskim, bez dorzecza Warty, oraz na obszarze Przymorza Zachodniego od zachodniej granicy państwa do zlewni rzeki Wieprzy włącznie wraz z dorzeczem Przymorza zawartym między zlewnią rzeki Wieprzy i zlewnią rzeki Słupi.


Podział hydrograficzny regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
(obszar działania RZGW Szczecin)

Pole wg starego podziału hydrograficznego Polski Pole wg nowego podziału hydrograficznego Polski
Numer Nazwa Numer Nazwa
117 Zlewnia Odry od Nysy Łużyckiej do Warty 175 Odra od Nysy Łużyckiej do Pliszki
176 Pliszka
177 Odra od Pliszki do Ilanki
178 Ilanka
179 Odra od Ilanki do Warty
121 Zlewnia Odry od Warty do Iny - podzielona (z uwagi na znaczny obszar) przez RZGW Szczecin dodatkowo na pola 121A, 121B, 121C, 121D obejmujące zlewnie:
121A Zlewnia Odry od ujścia Warty do ujścia Kurzycy (bez zlewni tych rzek) 1911 Odra od Warty do Mysli
1912 Myśla
1913 Odra od Myśli do Kurzycy
121B Zlewnia Odry od Kurzycy do dopływu z jeziora Wełtyńskiego (włącznie z ich zlewniami) 1914 Kurzyca
1915 Odra od Kurzycy do Słubi
1916 Słubia
1917 Odra od Słubi do Rurzycy
1918 Rurzyca
1919 Odra od Rurzycy do oddzielenia się Odry Zachodniej w Widuchowej
1931 Odra od oddzielenia się Odry Zachodniej w Wiiduchowej do Tywy
1932 Tywa
1933 Odra od Tywy do dopływu z Łęgów Odrzańskich I (przez Kanał Szeroki)
1934 Dopływ z Łęgów Odrzańskich I
1935 Odra od dopływu z Łęgów Odrzańskich I do dopływu z Łęgów Odrzańskich II (przez Kanał Drzewny)
1937 Odra od dopływu z Łęgów Odrzańskich II do Omulnej
1938 Omulna
1939 Odra od Omulnej do oddzielenia się Regalicy w Kluczach
121C Zlewnia Odry od dopływu z jeziora Wełtyńskiego do zlewni rzeki Płoni (włącznie) 1976 Płonia
121D Zlewnia Odry od ujścia rzeki Płoni do ujścia rzeki Iny (bez zlewni tych rzek) 1936 Dopływ z Łęgów Odrzańskich II
1951 Odra od oddzielenia się Regalicy w Kluczach do dopływu z Łęgów Odrzańskich III
1952 Dopływ z Łęgów Odrzańskich III
1959 Odra od dopływu z Łęgów Odrzańskich III do połączenia się z Odrą Zachodnią
1969 Odra Zachodnia od granicy polsko-niemieckiej do ujścia (do połączenia z Odrą)
1971 Odra od Odry Zachodniej do Stobnicy
1972 Stobnica
1973 Odra od Stobnicy do Ińskiego Nurtu
1977 Zlewnia Jeziora Dąbie i Ińskiego Nurtu
122 Zlewnia Iny 198 Ina
123 Zlewnia Odry od Iny do Zalewu Szczecińskiego 199 Odra od Iny do ujscia do Roztoki Odrzańskiej
301 Zlewnia Zalewu Szczecińskiego 31 Zalew Szczeciński w granicach Polski
33 Cieśnina Świny
302 Zlewnia Dziwny 35 Cieśnina Dziwny
303 Zlewnia Przymorza od granicy Państwa do Dziwny 411 Przymorze od granicy Państwa do cieśniny Świny
413 Przymorze od Cieśniny Świny do Cieśniny Dziwny
304 Zlewnia Przymorza od Dziwny do Regi 415 Przymorze od Cieśniny Dziwny do Kanału Liwia Łuża
416 Kanał Liwia Łuża
419 Przymorze od Kanału Liwia Łuża do Regi
305 Zlewnia Regi 42 Rega
306 Zlewnia Przymorza od Regi do Parsety 43 Przymorze od Regi do Parsęty
307 Zlewnia Parsęty 44 Parsęta
308 Zlewnia Przymorza od Parsęty do Wieprzy 45 Przymorze od Parsęty do Wieprzy
309 Zlewnia Wieprzy 46 Wieprza
310 Zlewnia Przymorza od Wieprzy do Słupi 471 Przymorze od Wieprzy do Słupi

 

Rys. Ogólna charakterystyka obszaru działania RZGW w Szczecinie (kliknij)


Region Wodny Ücker obejmuje:


fragment zlewni rzeki Ücker, kóry stanowi niewielką część dorzecza tej rzeki (Ücker), polożonego w północno-zachodniej części Republiki Federalnej Niemiec.

Rys. Region wodny Ücker (kliknij)




Czas wytworzenia: 2010-03-15 00:01:00
Wytworzone przez: Barbara Krawiec
E-mail: barbara.krawiec@szczecin.rzgw.gov.pl
Czas udostępnienia: 2010-03-15 12:00:05
Udostępnione przez: Barbara Krawiec
E-mail: barbara.krawiec@szczecin.rzgw.gov.pl